Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach prowadzenia i obsługi powyższej strony jest spółka JM Cotton Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 31-33, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000628824.
Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie danych osobowych jest Mariusz Bartkiewicz, dostępny pod numerem telefonu +48 71 329 00 53.

Gromadzone informacje

Odwiedzający naszą stronę pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują by podać nam swoje dane. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez JM Cotton Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i zarządzaniem stroną. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dodatkowo wykorzystujemy powyższe logi do monitorowania aktywności osób odwiedzających do celów jak najlepszego dopasowania treści strony do Państwa potrzeb.

Udostępnianie danych innym podmiotom

JM Cotton Sp. z o.o. wykorzystuje na swoich stronach system Google Analitics do którego mogą być przekazywane dane osobowe oraz informacje związane z ruchem internetowym na tej stronie. Więcej na ten temat dowiesz się z przygotowanego przez fimrę Google LLC dokumentu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
JM Cotton Sp. z o.o. w razie konieczności może także przekazywać Państwa dane osobowe w celu realizacji zamówień i zleceń (np. wystawianie listów przewozowych w systemach firm kurierskich).

Ochrona danych

Informacje wpisywane przez użytkownika w trakcie składania zamówienia lub rejestracji konta, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez JM Cotton Sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania europejskiego prawa.

Jak długo przechowyjemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w naszym serwisie dla celów realizacji zamówień i zakupów. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem informacji o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).
Dane figurujące na dokumentach księgowych przechowywane będą zgodnie z prawem skarbowym, przez okres 5 lat.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych, w tym prawo do „bycia zapomnianym”

JM Cotton Sp. z o.o. udostępnia każdemu użytkownikowi panel administracyjny dostępny po zalogowaniu. Panel ten pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez JM Cotton Sp. z o.o. danych osobowych o użytkowniku. W przypadku udostępnienia danych teleadresowych bez założenia konta można je zmodyfikować lub usunąć kontaktując się z osobą odpowiedzialną na kontakt w sprawie danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Prawo do przenoszenia danych

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego twoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dancyh osobowych

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do naszych serwisów i w każdym momencie korzystania z serwisów. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w naszych systemach spowoduje brak możliwości realizowania sprzedaży i zamówień składanych za pośrednictwem naszego systemu/sklepu internetowego.

Pliki cookies

W naszym systemie wykorzystujemy pliki Cookies do profilowania wyświetlanych informacji oraz do gromadzenia danych dotyczących logowania oraz sesji użytkownika. W plikach cookie moga być także zapisane dane Twojej lokalizacji oraz historia ostatnio przeglądanych produktów. Mamy dostęp tylko do plików, które zostały utworzone przez naszą strone internetową. Pliki cookie są zapisywane przez Twoją przeglądarke na Twoim komputerze.
Możesz w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony.

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach zostaniesz poinformowany po zalogowaniu na naszej stronie internetowej lub poprzez e-mail.
Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2018 11:16