Rejestracja


login (min. 4 znaki)
hasło (min. 6 znaków)
potwierdzenie hasła
   
* Nazwa firmy / Imię, nazwisko
* ulica, numer
* kod pocztowy
* miejscowość
NIP
* osoba kontaktowa
* numer telefonu
* adres e-mail
   
Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie firmy JM Cotton sp. z o.o. i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez firmę JM Cotton Service.